Huisreglement


Sporten bij JIMS staat voor een aangename en leuke beleving. Om dit voor iedereen te verzekeren, vragen we je tijdens het bezoek aan onze club volgende regels te respecteren.

1. Trainen in bloot bovenlichaam, zonder correcte sportschoenen of met een hoofddeksel is niet toegestaan. Alleen sportgerelateerde hoofdbedekking, zoals een sportbandana, is toegestaan.

2. Tijdens het trainen, zowel in de zaal als tijdens groepslessen, is het gebruik van een handdoek verplicht.

3. Na het sporten maak je het gebruikte toestel schoon met de daartoe voorziene papier en producten.

4. Losse onderdelen (gewichten, dumbells, enz…) leg je na gebruik terug op hun plaats.

5. De slotjes van de kleerkastjes dienen bij het verlaten van de club verwijderd te worden. Zo niet zal JIMS deze slotjes verwijderen en de inhoud van het kastje naar de verloren voorwerpen brengen, dit zonder enig verweer van het lid of recht op schadevergoeding.
Hangslotjes kunnen aangekocht worden aan de balie of bij de medewerkers.

6. Coaching of personal training van andere leden binnen of op de terreinen van de Clubs is niet toegelaten. De activiteit van Personal Training is onderhevig aan een strikte reglementering. Om dergelijk activiteit te kunnen uitoefenen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan. (1) Men moet in het bezit zijn van een erkend diploma dat aan alle eisen van Jims voldoet om de leden in een veilige omgeving te kunnen begeleiden. (2) Men moet beschikken over een ondertekende conventie tussen Jims en de Personal Trainer, alsook over het akkoord van de manager.

7. Het respectvol omgaan met andere leden en staff, alsook het respectvol behandelen van het materiaal.


JIMS wenst u een aangename en succesvolle training toe