GEDRAGSCODE FITNESS-SECTORDe beroepsverenigingen van de fitness-sector hebben een gedragscode opgesteld, met het doel op een evenwichtige en transparante wijze met de consument om te gaan. Deze bevat een aantal gedragsregels die een aanvulling vormen op de wettelijke regels ter bescherming van de consument.
JIMS onderschreef deze gedragscode, die te raadplegen is op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-f…